හෝයියා හෝයියා  

Posted by: Sinhala Noorthi in


නාට්‍යය - කරදිය (මුද්‍රා නාට්‍යය) (චිත්‍රසේන)
ගායනය - පණ්ඩිත් අමරදේව ඇතුලු පිරිස


හෝයියා හෝයියා-හෝයියා
හෝයියා////
හෝ.........
හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////
හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////
හේලෙ හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයියා..
හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා//

මහ මුහුදේ.. ඈත ඉඳන්//
වෙරළ බලා දවස පුරා.. දවස පු
රා
වෙරළ බලා දවස පුරා..
රැළි පිට රැළි පෙරළි පෙරළි ඇදෙනවා
හේලෙ හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයියා..

හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////

ජීවිතයත් මුහුද වගේ...
නිමක් නැතේ කොනක් නැතේ
යනවා ආපහු එනවා...
යනවා ආපහු එනවා
කරදර දුක් ගැහැට මැදින්
කඳුළු මැදින් සුසුම් මැදින්
සෑමදාම එක වාගේ ඇදෙනවා

හෝයියා හෝයියා-හෝයියා හෝයියා////

රෑ යාමේ.. ඝන අඳුරේ..
හෙණ හඬ විදුලිය අතරේ
වැහි නොබලා.. පිනි නොබලා..
කුණාටු දිය වැල් නොබලා..
හීතල හිම සුලං මැදින්
මරුට හොරෙන් සෙමෙන් සෙමෙන්
ඈත එපිට දියඹ බලා ඇදෙනවා.
..

හෝයියා හෝයියා-හෝයියා
හෝයියා////
හේලෙ හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයි හෙලෙයියා..


මං බාලේ  

Posted by: Sinhala Noorthi in

නාට්‍යය - ශ්‍රී ගජබා (විජය නන්දසිරි)


ඕ..ඕ..ඕ..ඕ...ඕ...

මං බාලේ ඇතිකල දරු පැටවුන්ට
සිදුවූ දේ බැරිය මට වාවාගන්ට
ඕ.....ඕ........
පරදේසේ ගොසින් සිදුවිය කඹුරන්ට
රට හාලේ බතට ලුණු ඉහගෙන කන්ට

ඕ..ඕ..ඕ..ඕ...ඕ...

අනේ දෙවියනේ මට වුනු වියෝයා
සොළී මහිමි මපුතුන් ගෙන ගියෝයා
ඕ.....ඕ........
කුසේ ගිනි උඩට සිත ගිනි දනෝයා
රටේ රජුට ඇස් නැත කන් නැතෝයා
ඕ..ඕ..ඕ..ඕ...ඕ...


කෝච්චියක් එනවා  

Posted by: Sinhala Noorthi in


නාට්‍ය‍ය‍ - කකුල් හතරෙ ඉලන්දාරියා (ආර්.ආර්.සමරකෝන්)


චුකු බුකු චුකු බුකු චුකු බුකු චුකු බුකු//
කෝච්චියක් එනවා..
අන්න බලන් සකි මෙන්න බලන් සකි
කෝච්චියක් එනවා///

චුකු බුකු චුකු බුකු චුකු බුකු චුකු බුකු
චුකු බුකු චුකු බුකු චුකු බුකු හූ //

ජපානයෙන් සිරි ලංකාවට කෝච්චියක් එනවා
අහා හා කෝච්චියක් එනවා
කෝච්චියේ නැග ....ටා අප
නොඑන ගමන් යනවා
ආපහු නොඑන ගමන් යනවා

චුකු බුකු චුකු බුකු..

කෝච්චියේ නැග පුංචි රාළ අපෙ
කඩුලු හතෙන් පනිතෙයි
තෙතෙයි තෙයි කඩුලු හතෙන් ප
නිතෙයි
කඩුලු හතෙන් පැන කොන්ද කඩාගෙන
බිම ඇදගෙන වැටතෙයි
තෙතෙයි තෙයි බිම ඇදගෙන වැටතෙයි

චුකු බුකු චුකු බුකු..

වරෙන් මස්සිනේ මගෙ පිටිපස්සෙන්
සුදු කොඩි උස්සන්නං
අහා හා සුදු කොඩි උ
ස්සන්නං
ඊට පස්සෙ මං එයාව බැඳ
ගෙන
ජයට මගුල් කන්නං
මේ මම ජයට මගුල් කන්නං

චුකු බුකු චුකු බුකු..

බුද්ධයාය සන්සුන්ගම  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍‍ට්‍යය - කනේරු මල් (ජයලත් මනෝරත්න)


බුද්ධයාය සන්සුන්ගම කිරිමැටියේ
පන්සල් ගොඩැල්ල ද කවුඩු
ල්ලේ
පලුගස්දමන පුලතිසිගම බෝදන්ඩේ
නෑ මගෙ පුතා නෑ ඔ
හු කොයිබද ඉන්නේ//

පුබ්බරු පුතේ දුක බෝමයි හඬනකොට
වෙනදාටත් වඩා තනිකම දැනෙයි මට
නුඹත් හඬනවා පැටියා ම
ල දුකට
කිරිල්ලියේ මම මොනවා කරන්නද//

ලබන පුර හඳට එනවයි කියාපන්
බිසව් ඉන්න තැන දරු
දුක නොකියා ඉඳින්
නොහඬා කුඹුර ලඟ පියඹා ගෙදර ගොහින්
පිල් කණ්ඩියට වී දරු දුක කියා ඉඳින්//මතක සටහන්