පිනවන්ට සවන්  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍ය‍ය‍ - ශ්‍රී වික්‍රම (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය -විජේරත්න වරකාගොඩ

පිනවන්ට සවන් ඇසුවන්ගේ සොඳින් සංගීත සිංහලද්වීපේ//
මා වාගෙ උගත් මේ කාලෙ අයෙක් නැත ඊට දුර්ජනා කෝපේ//
මහ මෝඩකමක් තව ඇද්ද රටේ මා ‍එක්ක අනේ ඇය් කෝපේ//
ඇන්නෑ ඊර්ෂ්‍යා// මුන්ගේ මෝඩකම් පේනා//

සංගීතකාරයෝ බෝමයි පුප්පන්ට ඉතා සමතෝමැයි
දැනගත්ත ශාස්ත්‍රයක් නැත්මයි
නොදකින් නරිවාදම් පෙරෙන්නා දැන් - පුරා පල්ලෙන්
ඉලගෙයිරංගේ මාගෙන් තේරේ


සෝබමාන දේවපුරා  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍යය - පද්මාවති (නීතිඥ චාල්ස් ඩයස්)
ගායනය - කලා භූෂණ ලයනල් ගුණතිලක

සෝබමාන දේවපුරා සදිසි සාර ලක්දිවේ//
සිංහලුන්ගේ නාරි ඟනා//
තිත කාලේ සෝබනා//

දේශ දේශ ගොස් ද තමා නම්බු රැක්ක අන්දමා//
නාටකෙන් මෙ සිත් සෙ බලා//
ප්‍රීතියෙන් ම දත්තැකි//

සෝබමාන දේවපුරා සදිසි සාර ලක්දිවේ//


අන්ධ බව නොපෙනෙ ද  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - සුදත් සේනාරත්න


අන්ධ බව නොපෙනෙ ද මහා මිනිසුන්ගේ
සෙයින් දෙවිවරු යන්නේ
නැමුනු පිටකොඳු මත දනන්ගේ
කුලියට ලබාගත් මෙතෙක් කල් නොබිඳුනු
අවි බලයෙන් පමෝදව
මෙතෙක් කල් නම් දිගුවුව එය සදාකාලික නොවන්නේ
අහා.. බල මැන පෙරලිය උදාවන යුගයකින් යුගයට
ලෝවැසි දනන්නේ එයම නොමවන්නෙ ද උදානය
මහා පුරුෂය ගමන් නොකලැක්කෙ ද හිස කෙලින් කොට
මාලිගය තොප වැසි කවුළු අතරින් බලනා
දහසක් සතුරු නෙත් ඇත බලා සිටිනා ඔබේ මෙගමන
නැත උවමනා දැන් නම් ශිල්පියෝ නිර්මාණ ඔබ හට
වඩුවෙකුට පුළුවන ඉතිරි වූ වැඩ නිමකරන්නට
නව මැදුරකට නොව සිදුරකට වේ බිම මත
ඔබ මේ ගමන යන්නේ යලිත් බලනුය වටපිට
අන්ධ වූ දෙනුවන් විදාලා සොම්නසක් නැග ඒ ද හද තුල
දමා යන මේ ඉසුරු දැක්මෙන්
අතර දෙව් මෙහෙයක් පිස නිමාකල රාජ බොජුනක්
ඔබ යන්නෙහිය දෙසකට යලි නැගී සිට එනු නොහැකිවූ
මහ උන්ගෙ මාලිග බිඳී හැලෙනා විට
පොඩි උන් ද එහි ඇති ඊට යටවී නැසීයේ
මහ උන්ගෙ මහිමය නොලැබුනත් කල හොඳ කල
විපතෙහිදි නම් උන්ගේ දිනති දීනයො එයින් කොටසක්
පෙළට යන අස් රිය තුරඟුන් ද එහි බැඳි
සමග වැටෙනා මෙන් ප්‍රපාතෙට


මතක සටහන්