සතරදෙනෙක් සෙන්පතියෝ  

Posted by: Sinhala Noorthi in , ,

නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - මානෙල් ජයසේන


සෙන්පතියන් සිව්දෙනාගේ ගීතය

සතරදෙනෙක් සෙන්පතියෝ මගට වැදී යුදට ගියෝ
යුද්දෙට ගිය ඔලුගෙඩියෝ උන්ගේ හැටි කියාපියෝ
උන්ගේ හැටි කියාපියෝ..
පළවෙනියට බියක් හිතේ දෙවැනියාට හති වැටෙතේ
තුන්වැනියා මග මැරෙතේ අන්තිමයා පැන දුවතේ
අන්තිමයා පැන දුවතේ..
පස්වැනියෙක් මග එන්නේ ඔහු නෑ යුද්දෙට යන්නේ
ඉර හඳ තරු පායන්නේ ඌටලු බොල බලපන්නේ
ඌටලු බොල බලපන්නේThis entry was posted on Sunday, May 19, 2013 and is filed under , , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්