සිනිඳු සේල  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නා‍ට්‍ය‍ය‍ - දිවැස හෙලනු මැන (රෝලන්ඩ් ප්‍රනාන්දු)
ගායනය - ජයශ්‍රී චන්ද්‍රජිත්


[සිනිඳු සේල ගත පො
රවා
රන් අබරණ ගෙල පළඳා]//
සුර ලෝකෙන් කැන්ඳන් ආ
ලඳක් වගෙයි
ඈ සුර දුවක් වගෙයි
ඈ... සුර දුවක් වගෙයි..

නීල නුවන් යුග රැඳි

අනුරාග බැල්ම ආලවඩන
අහස් තලෙන් බිමට වඩින
දේව කුමරියේ
සිහින රැජිනියේ

සිනිඳු සේල..

රන තිසරුන් ලමැද ඉපිද

පියාසලයි මන්මත් කර
මට දිස්වන ඇගේ දසුන
කෙසේ වනන්නේ..

අගය කරන්නේ..

සිනිඳු සේල..

This entry was posted on Tuesday, June 01, 2010 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

3 comments

me drama eka mula idan agata ahala tiyanava..den balanna nene. aparade lassana drama ekak

me drama eka mula idan agata ahala tiyanava..den balanna nene. aparade lassana drama ekak

me drama eka mula idan agata ahala tiyanava..den balanna nene. aparade lassana drama ekak

Post a Comment

මතක සටහන්