ඇවිදින්ය ආපසු  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - හුණු වටයේ කතාව (හෙන්රි ජයසේන) (1967)
ගායනය - සුදත් සේනාරත්න


කියවුනු වදන් ඇත නොකියුනු වදනුත් බොහෝ වෙත
ඇවිදින්ය ආපසු සොල්දාදුවා යුධ ගිය
ඔහු නැත කියන්නේ කොහින් කෙලෙසින් පැමිණියේ දැයි
නොදෙඩූ වදනකින් ඇසුව මැන ඔහු සිතේ සිතු දෙය

" හිමිදිරිය ඇරඹුනු සටන් දැඩි විය දහවල
උන්නෝ ඉදිරියෙන් පසුපස හා දෙපැත්තෙන්
වැටුනෝය යුධ බිම.. උන් උඩින් පැන පැමිණියෙමි මම
ඉඳ නිරාහාරව උගුර තෙමමින් බොර දියෙන් මඩ
ගෙවා ගිරි කඳූ හෙල් දිවා රෑ මග ගෙවා ආයෙම් "

http://app.box.com/s/o5daze2w8djnhqwcnm0y

This entry was posted on Sunday, December 01, 2013 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්