උදුල කරවන  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 උදුල කරවන අවිඳු ගනඳුරු
පතල නැණ යුතු වෙමි මම නිසයුරු
මෙකල සිටිනා මේ කුමරුන් හට ගරු
සකල ශිල්පය දෙමි මම නොමසුරු
චන්දෝ ලංකර කාව්‍ය හනාතක
සාහිත්‍ය සංගීත පරතෙර දුටුවෙමි//
විද්‍යා සාගරයෙ පතුලෙන් ගොඩගෙන
අගනා මාණික්‍ය පළඳමි සිසු ගෙල


http://app.box.com/s/4m4a9o3siugvrbasag4w

This entry was posted on Sunday, June 01, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්