රජ ඉසුරු නැත  

Posted by: Sinhala Noorthi in ,

නාට්‍යය - මනමේ (මහාචාර්‍ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර)

 රජ ඉසුරු නැත නැත මිණි කිරුළු
ඇත මෙම හිම ගිර දෙන්නෙමි සියළු
පට දුහුලින් වැසු සියුමැලි සිරුරු
ගොතලා මල් පෙති වසමිය සපිරු
මිණි මුතු අබරණ පැලඳි මෙවරල
සරසාලමි ගෙන වනසැවුලන් පිල
මනමෙට සෙනෙහස ඉවත දමාදෝ

වනයේ වැදි රජ කෙනෙකු පතාදෝ

දිරියෙන් යුධකල ඔබ දුටු වේලේ
මොහොතින් සිත මා පිරුණයි ආලේ
වනයේ නෙක බිය පහව යමින්නේ
චංචල වූ සිත සැනසුම වින්ඳේ
නැතිමුත් රජකම ඔබමයි පතන්නේ
ඇත මට හිම ගිර ඔබ සමගින්නේ

සනසයි මා සිත ඔබ කී වදනා
නුදුරින් වේ මා හිම ගිරි භවනා
රකුසෙකු සේ මා ගත ගොරහැඩි වේ
විලස මෙසේමුත් සිත නොම දැඩිවේ
සැමියා මැරුමට මසිත නුදුන්නේ
ඔහු රුදු මරුමුව වැටුනෙ විහින්නේ

මනමේ රජු ඔබ  ගෙල සිඳලන්ටා
කඩුව ඉල්ලූ සඳ ඔහු වලකන්ටා
කල තැත දුටුවද ඔබ ගලවන්ටා
සිතුනෙ කඩුව ඔබ අතටම දෙන්ටා
කල තැත දුටුවද ඔබ ගලවන්ටා
සිතුනෙ කඩුව ඔබ අතටම දෙන්ටාhttp://app.box.com/s/46q8zpltlpywll9b64uz

This entry was posted on Sunday, September 14, 2014 and is filed under , . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

3 comments

සරසාලමි ගෙන වනසැවුලන් "පිල"

"වනයේ" වැදි රජ කෙනෙකු පතාදෝ

Post a Comment

මතක සටහන්