වේදිකාවට ගොඩ වී නරඹමින් රස විදිමු ....... මියුරු ගී  

Posted by: Sinhala Noorthi in

හුණු වටයේ කතාව
"යුද්දෙට මං ගියා....ගෑණි ගෙදර තියා...."



***********************************************************


මධුර ජවනිකා
"නෛනගෙ සූදුව"



***********************************************************


මානවයෝ
"දුනුකේ ලන්දේ"



***********************************************************


කුණ්ඩල කේශී
"අන්න බලන් සඳ රන් තැටියෙන්...."



***********************************************************


ජොහානා නාඩගම
"උත්තමවන් ලොව...."



***********************************************************


මෙතැනින් මාරුවෙනු
"උතුමාණන් වැලන්ටයින්...."



***********************************************************


මධුර ජවනිකා
"මුහුණු දෙකේ කෝලම...."



***********************************************************


කරලිය
"හෝයියා...හෝයියා..."



***********************************************************

මූදු පුත්තු
"මුහුදු පතුල යට ඉඳලා..."



***********************************************************


නල දමයන්ති
"ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ..."



***********************************************************


දෙව්ලොව යනකං
"බොල බූරු පුතේ..."



***********************************************************



සාජන් නල්ල තම්බි
"මමයි කනත්තේ සූරයා..."


This entry was posted on Monday, December 21, 2009 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments

Post a Comment

මතක සටහන්